Jaarrekeningen

Eens per jaar zetten we er een streep onder! Dan stellen we een jaarrapport op, dat een helder inzicht geeft in hoe de onderneming draait. Daarbij hoort een balans en een resultatenrekening (oftewel winst- en verliesrekening), voorzien van een toelichting. In alle gevallen kunnen we daar ook een samenstellingsverklaring bij afgeven.

MKB